Avtalsvillkor för Nedge Hosting

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan dig som tecknar avtalet (nedan kallad Kunden) och Nedge AB, org. nr 559044-7396 (nedan kallat Nedge), med avseende på Nedge Hosting (nedan kallad Tjänsten). Tjänsten baseras på webbhotellstjänster levererade av Loopia, och genom att acceptera dessa villkor godkänner du även Loopias avtalsvillkor. Tjänsten kan, beroende på Kundens beställning, inkludera webbhotell, domännamn, LoopiaDomän, LoopiaDNS, LoopiaAPI, LoopiaVPS och Extratjänster eller sådan annan tjänst som Loopia vid var tid erbjuder.

Allmänt

Nedge driver erbjuder Nedge Hosting, en tjänst som gör det snabbt och smidigt för kunden att komma igång med sin hemsida utan att behöva tänka på de tekniska aspekterna i att göra den tillgänglig på internet.

Genom att acceptera sin offert accepterar Kunden även dessa allmänna villkor. Vänligen läs igenom villkoren noga då de går igenom saker såsom var Kundens filer lagras, vem som äger innehållet och vad som händer om Kunden eller Nedge vill avsluta tjänsten.

De allmänna villkoren kan komma att ändras utan förvarning men Nedge tar på sig ansvaret att  meddela befintliga kunder om så skulle ske.

Webbhotell

Nedge Hosting är en hanterad webbhotellslösning, vilket innebär att Kundens filer och databaser lagras på samma ställe som samtliga andra kunder som använder Tjänsten. Tjänsten drivs med WordPress på webbadressen https://nedge.com/, där Kundens hemsida publiceras via en s.k. WordPress Multisite-installation.

Kunden har rätt att administrera innehållet på sin hemsida på begäran men äger inte rättigheterna till innehållet.

Filernas fysiska plats

Alla filer som publiceras via Tjänsten ligger på Loopias servrar i Västerås.

Domännamn

Nedge äger Kundens domännamn och fakturerar Kunden regelbundet utefter avtalade villkor. Om Kunden hellre vill stå som ägare till domännamnet kan Nedge inte garantera att Tjänsten fungerar som den ska.

Pris

Kostnaden för Tjänsten utgår ifrån din offert eller i övrig avtalade villkor. Nedge sätter priser utefter rådande standard gällande domän- och webbhotellstjänster och förbehåller sig rätten att när som helst ändra priserna, dock ej utan förvarning om minst 1 månad. 

Betalning

Kunden faktureras i förskott. Om betalning uteblir kommer Nedge skicka en påminnelse, varpå Tjänsten avslutas om betalning fortfarande inte har kommit in till Nedge. Betalningsvillkor vid fakturering är 14 dagar om inget annat avtalats.

Uppsägning av Tjänsten

Uppsägning av Tjänsten görs skriftligen till hej@nedge.se. Inga pengar betalas tillbaka, utan Kundens hemsida kommer vara tillgänglig innevarande period. Efter att perioden har löpt ut stängs hemsidan ned och mot en avgift kan Nedge skriva över domännamnet på Kunden. Kundens filer raderas och kommer inte gå att återställa.

Nedge förbehåller sig rätten att när som helst avsluta Tjänsten.

Kontakt

Om du har några frågor kan du kontakta oss på hej@nedge.se.

Postadress

Nedge AB
Bredgatan 2
222 21 Lund